W rocznym zeznaniu PIT proszę wpisać w rubryce:
Polski Czerwony Krzyż Nr KRS 0000225587
a w rubryce informacje uzupełniające:
cel szczegółowy PCK w Krośnie

Przekazujemy serdeczne życzenia na Nowy Rok i liczymy na Państwa życzliwość.