Oferta Szkoleń Polskiego Czerwonego Krzyża
w Krośnie dotycząca prowadzenia szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy.


"Ty też możesz uratować komuś życie - naucz się zasad udzielania pierwszej pomocy"

Oferta Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie dotycząca prowadzenia szkoleń z za-kresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wśród ofiar wypadków i zdarzeń losowych są osoby, które utraciły życie lub zdrowie, ponieważ nie udzielono im natychmiastowej pomocy. Dlatego też Polski czerwony Krzyż rozpoczął szkolenie osób, które w ramach swojej pracy, ale i poza nią, mogą spotkać z koniecznością udzielania pierwszej pomocy. Dysponujemy 12 osobową kadrą wyspecjalizowanych Instruktorów Pierwszej Pomocy PCK prowadzących kursy dla dorosłych i młodzieży. Dorośli, kończący 16 - godzinny podstawowy kurs pierwszej pomocy, oprócz nabycia umiejętności, otrzymują zaświadczenie z certyfikatem honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej, często wymagane przy podejmowaniu pracy w tych krajach. Oferujemy przeprowadzenie szkoleń na terenie zakładu pracy. Informacji udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie
Krosno, ul. Rynek 2.
tel. /0 - 13/ 43 241 - 97 fax. /0 - 13/ 43 236 -18 kom. 501649169
e-mail: pck-krosno@wp.pl
strona internetowa: www.pck-krosno.aq.pl
NIP - 813-02-68-314
Bank PEKAO - Krosno Nr Konta: 46 1240 2311 1111 0000 3881 8255
Status prawny: Organizacja Pożytku Publicznego nr KRS: 0000225587
Marian Wszołek kierownik OR PCK w Krośnie


Program kursu podstawowego 5 godzinnego

 1. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
 2. Ocena stanu poszkodowanego i kontrola czynności życiowych.
 3. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
 4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
 5. Postępowanie w przypadku krwotoków, poważnych ran i oparzeń.
 6. Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące innych urazów.

Opis: Kurs elementarny jest bardzo popularny ze względu na swoją zwartą formę oraz niewysoki koszt. Obecnie tą właśnie formę szkolenia wybiera wiele firm, instytucji oraz grup młodzieżowych, które pragną posiąść umiejętności niezbędne przy ratowaniu ludzkiego życia, ale nie mogą na ten cel przeznaczyć dwóch dni zajęć, jak to ma miejsce w przypadku kursu podstawowego. Kurs elementarny stanowi najkrótszą formę szkolenia, po której można uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu (5h dydaktycznych). Kurs elementarny przeznaczony jest dla osób, które nie miały wcześniej do czynienia z pierwszą pomocą, jak i dla tych, którzy pragną usystematyzować już posiadane wiadomości. Jak wszystkie nasze kursy składa się przede wszystkim z zajęć praktycznych - omówienia teoretyczne stosowane są jedynie jako wstęp do ćwiczeń, który ma uświadomić uczestnikom, w jakich sytuacjach (i z jakiego powodu) należy dane czynności wykonywać? Zajęcia praktyczne odbywają się zarówno na pozorantach (badanie poszkodowanego, układanie w pozycji bocznej, zakładanie opatrunków i unieruchamianie), jak i na manekinach (podstawowe podtrzymywanie życia - resuscytacja krążeniowo-oddechowa). Po ukończeniu kursu zachęcamy do podnoszenia swoich kwalifikacji na pozostałych oferowanych przez nas szkoleniach z pierwszej pomocy PCK. Oferta przygotowana przez OR PCK w Krośnie


Program kursu podstawowego 16 godzinnego

 1. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
 2. Ocena stanu poszkodowanego i kontrola czynności życiowych.
 3. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
 4. Podstawowe Podtrzymywanie Życia
 5. Zasady udzielania pierwszej pomocy.
 6. Omdlenia, atak serca, padaczka.
 7. Zakrztuszenia.
 8. Krwotoki i amputacje.
 9. Poważne rany.
 10. Poważne oparzenia.
 11. Złamania i zwichnięcia.
 12. Urazy kręgosłupa.
 13. Psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy.
 14. Etyczne i prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy.

Opis: Kurs podstawowy (16h dydaktycznych) przeznaczony jest zarówno dla osób, które nie miały wcześniej do czynienia z pierwszą pomocą, jak i dla tych, którzy pragną usystematyzować już posiadane wiadomości. Jak wszystkie nasze kursy składa się przede wszystkim z zajęć praktycznych - omówienia teoretyczne stosowane są jedynie jako wstęp do ćwiczeń, który ma uświadomić uczestnikom, w jakich sytuacjach (i z jakiego powodu) należy dane czynności wykonywać? Zajęcia praktyczne odbywają się zarówno na pozorantach (badanie poszkodowanego, układanie w pozycji bocznej, zakładanie opatrunków i unieruchamianie), jak i na manekinach (podstawowe podtrzymywanie życia - resuscytacja krążeniowo-oddechowa, a także prezentacja użycia defibrylatora. Po ukończeniu kursu zachęcamy do podnoszenia swoich kwalifikacji na pozostałych oferowanych przez nas szkoleniach z pierwszej pomocy PCK. Oferta przygotowana przez OR PCK w Krośnie

kontakt: Marian Wszołek kierownik OR PCK w Krośnie
tel. 0-13 43 241-97
fax. 0-13 43 238 -18
kom.501649169

Instruktorzy Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża to świetnie wy-szkolona kadra dydaktyczna. Co dwa lata są poddawani weryfikacji przez Europejskie Centrum Pierwszej Pomocy. Są do Państwa dyspozycji na terenie całego kraju.

Nasi instruktorzy mogą poprowadzić szkolenia w siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie ul. Rynek 2 i w siedzibie zamawiającego.

Szkolenia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy posiadający uprawnienia do wydawania zaświadczeń z certyfikatem zgodności ze standardami udzielania pierwszej pomocy obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Szkolący wykorzystują podczas zajęć nowoczesną bazę sprzętową w całym kraju np. fantomy renomowanych firm i profesjonalne środki do charakteryzacji.

Szkolimy rocznie średnio około 800 osób. Po kursie podstawowym wydajemy zaświadczenia z certyfikatem European Reference Centre for First Aid Education o ukończeniu kursu. Zaświadczenia te są honorowane przez wszystkie instytucje w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej.

Informację przygotował: Marian Wszołek - kierownik OR PCK w Krośnie.