INFORMACJEKTO MOŻE ZOSTAĆ KRWIODAWCĄ?

  1. Krew lub osocze może oddać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 60 lat. Starsi ludzie mogą oddać krew wyjątkowo, po zakwalifikowaniu przez lekarza Stacji lub Punktu Krwiodawstwa. Krwiodawcy muszą być zdrowi. Tylko wówczas upust krwi nie będzie szkodliwy dla organizmu. Poza tym pobrana krew lub osocze nie mogą stanowić zagrożenia dla chorych, którym zostaną one później przetoczone.
  2. Szczególnie groźne dla chorych jest przetoczenie krwi lub osocza zawierających wirusy HIV lub, które powodują AIDS. Aby pobranie krwi nie powodowało uszczerbku zdrowia dawcy, a jej przetoczenia nie były przyczyną zakażenia biorcy chorobą zakaźną, wszyscy krwiodawcy poddawani są badaniom lekarskim i laboratoryjnym.


KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ KRWIODAWCĄ?

  1. Nie mogą oddawać krwi ani osocza ludzie, którzy przebyli wirusowe zapalenie wątroby (tzw. żółtaczkę zakaźną), chorzy na AIDS oraz nosiciele wirusa HIV. Z tego względu krwi nie pobiera się od narkomanów, homoseksualistów oraz ludzi mających liczne kontakty seksualne z wieloma partnerami lub partnerkami.
  2. Przy każdym oddaniu krwi lub osocza wykonywane są badania, które pozwalają wykryć nosicieli wirusa HIV oraz wirusów zapalenia wątroby typu B i C, a także osoby zakażone kiłą.
  3. Dawcami krwi nie mogą być ludzie chorzy na gruźlicę, kiłę, choroby krwi, choroby serca i naczyń krwionośnych oraz choroby nowotworowe oraz alkoholicy.
  4. Nie można oddawać krwi w ciągu 12 miesięcy po zabiegu operacyjnym, po przetoczeniu krwi lub osocza i po wykonaniu tatuażu.
  5. Przez okres sześciu miesięcy nie mogą oddawać krwi osoby powracające z Afryki Środkowej i Zachodniej, Tajlandii, a także osoby zwolnione z zakładów karnych.

O wszelkich wątpliwościach dotyczących stanu zdrowia należy powiadomić lekarza, który wykonuje badania kwalifikujące do oddania krwi lub osocza.


JAK CZĘSTO MOŻNA ODDAWAĆ KREW LUB OSOCZE?

Krew można oddawać co 8 tygodni w ilości do 450 ml (około pół litra), jednak nie częściej niż sześć razy w ciągu roku. Osocze można oddawać metodą plazmaferezy co dwa tygodnie, jednak nie więcej niż 15 litrów w ciągu jednego roku. Przed oddaniem krwi lub osocza należy spożyć lekki posiłek, nie zawierający tłuszczów.


CZY W CZASIE ODDAWANIA KRWI MOŻNA ZAKAZIĆ SIĘ AIDS LUB INNĄ CHOROBĄ?

Nie!!!
Jest to niemożliwe, ponieważ do pobierania krwi używany jest wyłącznie jałowy sprzęt jednorazowego użytku.
Bliższe informacje na temat oddawania krwi można uzyskać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, Oddział w Krośnie przy ul. Korczyńskiej.